Blackboy Of Beauty Dream "Boy"

 

 

Blackboy Of Beauty Dream "Boy"

 

 

2002

Puppy Klas

Brakel : 1ste Veel Belovend – Beste Puppy

 

Jeugdklas

Hoogstraten : 1ste Uitmuntend – Beste Jeugdhond

La Louvière : 1ste Uitmuntend  – Beste Jeugdhond

Wieze : 1ste Uitmuntend – Beste Jeugdhond – Hoppeprins

Luxemburg : 1ste Uitmuntend – Luxemburgs Jeugdkampioen

Oostende : 1ste Uitmuntend – Beste Jeugdhond


Open Klas

Arras : 1ste Uitmuntend – CAC – RCACIB

Luxemburg : Uitmuntend

 

2004

Hoogstraten : 2de Uitmuntend

Nievel Kapel (Clubmatch) : 1ste Zeer Goed